Nanga Parbat: Gora o ztej Stawie: Czerwinska, Anna
Nanga Parbat: Gora o ztej Stawie: Czerwinska, Anna