Hem Fet el Cim!: Segona Expedició Caixa de Barcelona a l’Everest [We Made the Summit!: Second Expedition Caixa de Barcelona to Everest]: Blanch, Conrad & Joan Massons
Hem Fet el Cim!: Segona Expedició Caixa de Barcelona a l’Everest [We Made the Summit!: Second Expedition Caixa de Barcelona to Everest]: Blanch, Conrad & Joan Massons