Třetí Everest: Poznání bolí...[Third Everest: Understanding Pain…]: Bém, Pavel & Rudolf Švaříček
Třetí Everest: Poznání bolí...[Third Everest: Understanding Pain…]: Bém, Pavel & Rudolf Švaříček