Belgicaekspedisjonen 1897-1899: Den Første Overvintring i Antarktis [The Belgian Expedition 1897-1899: The First Wintering in Antarctica]: Amundsen, Roald
Belgicaekspedisjonen 1897-1899: Den Første Overvintring i Antarktis [The Belgian Expedition 1897-1899: The First Wintering in Antarctica]: Amundsen, Roald