Sydpolsekspedisjonen 1910-1912: Prestrud, Kristian
Sydpolsekspedisjonen 1910-1912: Prestrud, Kristian