Jason-Ekspedisjonene 1892-1894 Antarctic-Ekspedisjonen 1901-1904 [Jason-Expedition 1892-1894 Antarctic-Expedition 1901-1904]: Larsen, C. A.
Jason-Ekspedisjonene 1892-1894 Antarctic-Ekspedisjonen 1901-1904 [Jason-Expedition 1892-1894 Antarctic-Expedition 1901-1904]: Larsen, C. A.